Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-673/22

"Cykl dwudniowych specjalistycznych szkoleń w zakresie pracy w środowisku, modelowanie systemów mechanicznych i modelowania systemów dedykowanych do przemysłu motoryzacyjnego, rozwiązań dotyczących uczenia maszynowego i analiz dużych zbiorów danych w Matlabie i w Simulinku dla studentów WIMIR w ramach Projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 673 pdf 109,1 2022.11.24 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 314,7 2022.11.24 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,5 2022.11.24 31
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_ docx 261,9 2022.11.24 29
Wykaz zrealizowanych usług docx 62,0 2022.11.24 32
Wzór formularza oferty docx 264,9 2022.11.24 35
Wzór umowy - usługi doc 343,5 2022.11.24 34
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 59,8 2022.11.24 30
Wzór_oświadczenia_podmiotu_trzeciego doc 287,5 2022.11.24 30
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,9 2022.11.24 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach SWZ doc 262,0 2022.11.29 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ i zmiana SWZ docx 265,8 2022.12.02 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2022.12.07 17
Informacja z otwarcia ofert doc 256,8 2022.12.07 18
Nowy Wzór formularza oferty673 docx 265,8 2022.11.29 24
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38,2 2022.12.02 21
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pdf 34,3 2022.12.02 20
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 257,8 2022.12.02 20

Pobierz wszystkie dokumenty