Szczegóły ogłoszenia

CSKDZPIM-2375/31/10/01/2022

"Przeprowadzenie pomiarów pięcioletnich instalacji elektrycznej zgodnie z art.62 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane w budynkach CSK MSWiA."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

                     

Brak dokumentów do pobrania