Szczegóły ogłoszenia

BP.271.61.2022.BS

""Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) z terenu Gminy Śrem w 2023 roku""

Gmina Śrem

                     

Brak dokumentów do pobrania