Szczegóły ogłoszenia

NZ/72/D/P/L/2022

"Dostawy wyrobów medycznych i produktów leczniczych ujęte w 13 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Apteki Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (tryb podstawowy) pdf 187,9 2022.11.09 77

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety-sig pdf 838,8 2022.11.09 92

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2022.11.09 75
Formularz asortymentowo-cenowy xltx 293,3 2022.11.09 139
Formularz ofertowy doc 26,9 2022.11.09 73
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2022.11.09 74
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu doc 18,8 2022.11.09 76
Projekt umowy docx 35,4 2022.11.09 77
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 23,7 2022.11.09 73

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 1 pdf 498,7 2022.11.17 80
Wyjaśnienie treści SWZ (tryb podstawowy) Nr 3-sig pdf 604,3 2022.11.18 70
Wyjaśnienie treści SWZ Nr 2-sig pdf 524,0 2022.11.18 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia-sig pdf 363,9 2022.11.21 71
Informacja z otwarcia ofert (pakiety)-sig pdf 520,5 2022.11.23 82

Pobierz wszystkie dokumenty