Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.95.2022.AR

"Dostawa drukarki 3 D z wyposażeniem dla Katedry Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 98,8 2022.11.09 26

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) docx 82,9 2022.11.09 27

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 27,2 2022.11.09 23
Projekt umowy doc 93,0 2022.11.09 24
Wzór oferty doc 57,5 2022.11.09 23
Wzór protokołu odbioru docx 16,9 2022.11.09 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 36,2 2022.11.22 18
Informacja z otwarcia ofert doc 36,6 2022.11.22 19

Pobierz wszystkie dokumenty