Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-541/22

"Dostawa urządzeń do wykonywania rdzeni/form w technologii addtywnej z możliwością stosowania regeneratu wraz z doposażeniem dla Wydziałau Odlewnictwa AGH - KC-zp.272-541/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 17,7 2022.10.28 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna docx 77,1 2022.10.28 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,5 2022.10.28 45
JEDZ docx 72,3 2022.10.28 45
Oświadczenie na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z art. 5 k rozporząd doc 46,5 2022.10.28 44
Wzór formularza oferty docx 25,9 2022.10.28 46
Wzór_umowy doc 125,5 2022.10.28 44

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 251,3 2022.10.28 47

Pobierz wszystkie dokumenty