Szczegóły ogłoszenia

WI.2712.21.2022

"Poprawa warunków lokalowych LKS Włosienica -budowa szatni od strony południowej oraz zagospodarowanie terenu "

Wójt Gminy Oświęcim

                     

Brak dokumentów do pobrania