Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.262.22.2022.MT

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowl. zw. z przebud. powierzchni, komunikacji z likwidacją barier architekt. oraz pracami termomodernizacyjnymi budynku przy ul. Dąbrowskiego - Część II"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,8 2022.07.01 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 133,6 2022.07.01 10

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 171,1 2022.07.01 15
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 101,8 2022.07.01 6
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 94,8 2022.07.01 7
Projekt umowy doc 153,5 2022.07.01 10
Wykaz osób doc 94,6 2022.07.01 5
Wzór formularza oferty doc 129,5 2022.07.01 8
Wzór_protokołu_odbioru_nadzoru docx 95,6 2022.07.01 7

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 93,8 2022.07.12 9
Informacja z otwarcia ofert doc 94,8 2022.07.12 14

Pobierz wszystkie dokumenty