Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.17.2022

"Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wola Batorska na długości około 1200 mb na dz. nr 1085/3 w Woli Batorskiej "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 119,2 2022.06.30 56

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogloszenie o zmianie ogloszenia 2 pdf 36,1 2022.07.01 40
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 36,1 2022.07.01 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 64,4 2022.06.30 42

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz oferty doc 60,0 2022.06.30 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 32,9 2022.06.30 39
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 24,7 2022.06.30 37
Przedmiar robót docx 16,8 2022.06.30 64
Specyfikacja techniczna (STWiORB) docx 136,1 2022.06.30 41
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2022.06.30 41
Wykaz osób doc 42,0 2022.06.30 37
Wzór umowy na roboty budowlane doc 191,0 2022.06.30 50
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 24,5 2022.06.30 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 17,2 2022.07.15 37
Informacja z otwarcia ofert doc 35,0 2022.07.15 32

Pobierz wszystkie dokumenty