Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.45.2022.ŁZ

"Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - II etap "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 122,5 2022.06.30 41

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 83,5 2022.06.30 26

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Architektoniczno-budowlane zip 815,5 2022.06.30 48
Architektoniczno-budowlany zip 3443,0 2022.06.30 29
Elektryczne zip 1860,9 2022.06.30 36
Elektryczny zip 4927,8 2022.06.30 34
OPZ - WE - II etap docx 19,4 2022.06.30 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 49,8 2022.06.30 23
STWIORB ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA pdf 349,9 2022.06.30 32
STWIORB ELEKTRYCZNY pdf 805,6 2022.06.30 28
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2022.06.30 21
Wzór umowy na roboty budowlane doc 149,5 2022.06.30 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 42,7 2022.07.05 26
Wyjaśnienie treści SWZ2 (procedura uproszczona) doc 42,5 2022.07.13 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 39,6 2022.07.19 25
Informacja z otwarcia ofert doc 40,6 2022.07.19 35

Pobierz wszystkie dokumenty