Szczegóły ogłoszenia

KA-2/078/2022

"Przebudowa kiosku 10-67, ocieplenie wschodniej ściany budynku czytelni 10-28 (W-6); kampus WARSZAWSKA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 123,0 2022.06.30 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) docx 70,9 2022.06.30 30

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz ofertowy docx 27,3 2022.06.30 17
Opis przedmiotu zamówienia zip 11390,1 2022.06.30 30
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 22,6 2022.06.30 21
Oświadczenie z art 125 ust. 1 - wykonawca doc 48,5 2022.06.30 20
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 - podmiot trzeci doc 47,0 2022.06.30 21
Projekt umowy doc 392,0 2022.06.30 26
Wykaz osób doc 36,5 2022.06.30 24
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2022.06.30 20
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,1 2022.06.30 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,0 2022.07.15 28

Pobierz wszystkie dokumenty