Szczegóły ogłoszenia

FER.271.9.2022

"Budowa akweduktu dla miejscowości Czermna i Swoszowa w gminie Szerzyny"

Gmina Szerzyny

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu pdf 124,7 2022.06.29 15

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu-zmiana 1 pdf 39,4 2022.07.01 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - budowa akweduktu doc 61,0 2022.06.29 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,8 2022.06.29 13
zał. 2 dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2022.06.29 13
zał. 3 wykaz robót budowlanych docx 20,1 2022.06.29 12
zał. 4 formularz ofertowy doc 50,5 2022.06.29 13
zał. 4.1 kalkulacja szacunkowa xlsx 11,6 2022.06.29 12
zał. 5 projekt umowy doc 296,0 2022.06.29 14
zał. 6 program funkcjonalno użytkowy zip 11094,8 2022.06.29 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 22,6 2022.07.01 14

Pobierz wszystkie dokumenty