Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-372/22

"kurs języka programowania Python dla pracowników naukowo-dydaktycznych WEIP w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-372/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,1 2022.06.29 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - KB doc 503,5 2022.06.29 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 274,0 2022.06.29 22
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 257,9 2022.06.29 23
Wykaz zrealizowanych usług docx 254,1 2022.06.29 23
Wzór formularza oferty - usługi docx 263,3 2022.06.29 24
Wzór umowy - usługi doc 352,0 2022.06.29 23
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 260,5 2022.06.29 24

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty