Szczegóły ogłoszenia

RK-NZ.261.44.2022.Ł.Z

"Przebudowa pomieszczeń w budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Etap I"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 125,0 2022.06.28 50

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 39,0 2022.07.08 22

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 84,8 2022.06.28 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
opz WZ docx 18,4 2022.06.28 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 48,8 2022.06.28 30
projekt architektoniczno-budowlany zip 13177,6 2022.06.28 47
Przedmiar część budowlana i sanitarna i elektryczna zip 2695,3 2022.06.28 46
Specyfikacje techniczne zip 437,8 2022.06.28 30
Wzór oferty na roboty budowlane docx 22,0 2022.06.28 30
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,0 2022.06.28 33

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 43,2 2022.07.05 26
Wyjaśnienie treści SWZ 2(procedura uproszczona) doc 63,6 2022.07.08 22
Wyjaśnienie treści SWZ3 (procedura uproszczona) doc 42,2 2022.07.14 20

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 39,6 2022.07.19 28
Informacja z otwarcia ofert doc 40,5 2022.07.19 32
przedmiar WZ etap I cz. bud i sanitarna ATH 83,1 2022.07.05 27
przedmiar WZ etap I cz. elektr ATH 50,9 2022.07.05 33
Wykaz stolarki I etap pdf 100,9 2022.07.08 23

Pobierz wszystkie dokumenty