Szczegóły ogłoszenia

22/22PN/2022

"Wykonanie instalacji gazów medycznych - w ramach zadania inwestycyjnego "Budowa 50 stanowisk tlenowych w oddziałach Pediatrii, Chirurgii, Ginekologii - w związku z Covid 19"."

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 96,6 2022.06.24 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 275,5 2022.06.24 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Projekt i STWIOR zip 4860,6 2022.06.24 23
Przedmiary pdf 1567,2 2022.06.24 23
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 197,0 2022.06.24 29
Załącznik nr 3 - Zobowiązania do udostepniania zasobów doc 171,5 2022.06.24 23
Załącznik nr 4 - Szczegółówy formularz cenowy doc 164,5 2022.06.24 27
Załącznik nr 5 - Oświadczenie składne na podstawie art 125 ust 1 ustawu z dn doc 166,5 2022.06.24 24
Załącznik nr 6 - Projekt umowy doc 332,0 2022.06.24 25
Załącznik nr 7 - Wzór Karty Gwarancyjnej doc 185,5 2022.06.24 31
Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych robót budowlanych doc 169,5 2022.06.24 25

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedz na pytanie nr 1 pdf 229,0 2022.07.01 19
Odpowiedz na pytanie nr 2 pdf 87,8 2022.07.11 11

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 26,0 2022.07.11 10

Pobierz wszystkie dokumenty