Szczegóły ogłoszenia

CRZP/90/2022/AZP

"Usługa zapewnienia zespołu pomiarowego do pracy na jednostkach IM UMG"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zaproszenie do negocjacji po zmianach doc 414,5 2022.06.21 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty po zmianie doc 309,0 2022.06.21 9
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału po zmianach doc 47,0 2022.06.21 10
3_Wykaz osób po zmianach doc 40,5 2022.06.21 10
4_Wzór_umowy po zmianie doc 82,5 2022.06.28 9

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_3 pdf 262,7 2022.07.01 10
zawiadomienie o przedłużeniu terminu_1 pdf 261,2 2022.06.22 10
zawiadomienie o przedłużeniu terminu_2 pdf 262,4 2022.06.28 9

Pobierz wszystkie dokumenty