Szczegóły ogłoszenia

ZP/9/2022

"Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 231,4 2022.06.15 39

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 54,8 2022.06.15 47

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 25,4 2022.06.28 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 21,7 2022.07.12 12
Informacja z otwarcia ofert doc 23,4 2022.07.13 17

Pobierz wszystkie dokumenty