Szczegóły ogłoszenia

SZW/DZP/34/2022

"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. 1. ,,Budowa Kuchni Centralnej dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19" 2. ,,Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym - system zaprojektuj i wybuduj" (2 zadania częściowe)"

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie pdf 132,2 2022.06.13 44

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 56,3 2022.06.13 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2022.06.13 42
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 56,4 2022.06.13 37
Wykaz dostaw lub usług doc 21,2 2022.06.13 46
Wykaz osób doc 19,5 2022.06.13 38
wzór umowy nadzór kuchnia- załącznik nr 5 do SWZ docx 68,3 2022.06.13 39
wzór umowy nadzór superinwestycja - załącznik nr 6 do SWZ docx 67,2 2022.06.13 39
zał. nr 2 - formularz ofertowy docx 28,6 2022.06.13 39

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty