Szczegóły ogłoszenia

ZP/15/2022

"Dostawa wyrobów medycznych sterylnych, jednorazowego użytku"

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 778,4 2022.06.13 47

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 75,7 2022.07.05 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę procedura pełna (pakiety) doc 65,2 2022.06.13 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) docx 1961,0 2022.07.05 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 23,7 2022.07.14 12
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 31,9 2022.07.15 11
Informacja z otwarcia ofert - KOREKTA docx 24,7 2022.07.19 7

Pobierz wszystkie dokumenty