Szczegóły ogłoszenia

PZP-225/20/2022

"Modernizacja pomieszczenia przy basenie na szatnie oraz pomieszczenie wypoczynkowe dla uczestników projektu w ramach rehabilitacji dziennej i stacjonarnej. Dostosowanie (remont) pomieszczeń hydroterapii na potrzebę utworzenia sali do ćwiczeń wydolnościowych pod kontrolą tętna w ramach projektu: "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim - projekt pilotażowy", RPOP.08.01.00-16-0059/21."

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania