Szczegóły ogłoszenia

CRZP/89/2022/AZP

"Wywóz odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 118,6 2022.06.09 40

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 35,2 2022.06.15 35

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 339,3 2022.06.09 31

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 271,4 2022.06.09 36
2_Kalkulacja ceny docx 19,0 2022.06.09 43
3_Opis przedmiotu zamówienia pdf 153,6 2022.06.09 36
4_wzór umowy.ZMIANA SWZ 1 docx 31,1 2022.06.09 39
5_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2022.06.09 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 298,3 2022.06.15 32

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 271,6 2022.06.15 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 533,0 2022.06.20 26

Pobierz wszystkie dokumenty