Szczegóły ogłoszenia

NA/P/131/2022

"Zmiana sposobu użytkowania części istniejących pomieszczeń na parterze budynku administracyjnego „Arcus” Politechniki Rzeszowskiej na laboratorium chemiczne."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Brak dokumentów do pobrania