Szczegóły ogłoszenia

Zp.In.271.12.2022

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej na publiczny Klub Seniora"

Gmina Opatówek

                     

Brak dokumentów do pobrania