Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-342/22

"Remont pomieszczenia laboratoryjnego nr 01 wraz z montażem zamków centralnych lab. 07-015 w H-A1 na terenie AGH w Krakowie. - KC-zp.272-342/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 120,0 2022.06.03 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 73,9 2022.06.03 54

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 43,0 2022.06.03 56
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 35,0 2022.06.03 53
Oświadczenie_podmiotu_trzeciego doc 43,0 2022.06.03 54
Wzor_umowy_na_roboty_budowlane docx 86,0 2022.06.03 65
Wzór formularza oferty doc 29,8 2022.06.03 56
wzór_oświadczenia_Podwykonawcy doc 45,5 2022.06.03 55
Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby doc 40,5 2022.06.03 55

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,9 2022.06.20 52
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2022.06.21 58

Pobierz wszystkie dokumenty