Szczegóły ogłoszenia

OUTiZP.260.25.2022

"Budowa przyłącza kablowego SN, nn, linii kablowej oświetlenia oraz stacji transformatorowej SN/nn; dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie betonowej oraz przebudowa linii napowietrznej SN dla potrzeb budowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Sikorskiego 39A "

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania