Szczegóły ogłoszenia

CRZP/82/2022/AZP

"Zabudowa łącznika budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego przy ul. Roberta de Plelo w Gdańsku "

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 135,8 2022.06.03 53

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 39,4 2022.06.15 30

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ ZMIANA SWZ 1 doc 342,0 2022.06.03 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty na roboty budowlane doc 270,2 2022.06.03 48
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2022.06.03 45
3_Wykaz osób doc 21,7 2022.06.03 44
4_Wykaz robót budowlanych doc 22,7 2022.06.03 47
5_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 264,7 2022.06.03 47
6_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 23,2 2022.06.03 46
7_Wzór umowy ZMIANA SWZ 1 doc 164,5 2022.06.03 47
8_Dokumentacja techniczna zip 5935,2 2022.06.03 46

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 pdf 317,5 2022.06.15 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 pdf 678,1 2022.06.15 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 359,2 2022.06.21 36
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert (procedura uproszczona) pdf 268,1 2022.06.15 32

Pobierz wszystkie dokumenty