Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-339/22

"dostawa pieca komorowego dla Laboratorium Sorbentów Mineralnych i Organicznych w ramach umowy RPMP.01.01.00-12-0140/18-00XVII/39/FE/19 - KC-zp.272-339/22"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 129,1 2022.06.03 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 107,2 2022.06.03 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 61,8 2022.06.03 55
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 102,7 2022.06.03 56
Oświadczenie w zakresie podlegania wykluczeniu z art. 5K rozporządzenia Rady docx 56,9 2022.06.03 57
Wykaz zrealizowanych dostaw doc 53,5 2022.06.03 59
Wzór formularza oferty doc 61,9 2022.06.03 58
Wzór umowy - dostawy doc 80,7 2022.06.03 57
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 58,3 2022.06.03 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 139,5 2022.06.03 54
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,8 2022.07.01 19
Informacja o zmianie ogłoszenia docx 267,2 2022.06.20 41
Informacja z otwarcia ofert doc 167,6 2022.07.01 18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 74,7 2022.06.24 38

Pobierz wszystkie dokumenty