Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.13.2022

"Budowa remizy OSP Zakrzów wraz z wielofunkcyjną salą dla lokalnej społeczności w miejscowości Zakrzów w Gminie Niepołomice"

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137,8 2022.05.13 126

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 37,0 2022.05.26 76
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 pdf 37,0 2022.05.31 77
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 pdf 37,0 2022.06.13 63

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) doc 194,5 2022.05.13 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
dokumentacja projektowa zip 44604,0 2022.05.13 135
Formularz oferty doc 63,5 2022.05.13 100
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 59,0 2022.05.13 98
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 36,5 2022.05.13 93
Projekt umowy doc 215,5 2022.05.13 119
STWIORB zip 7749,7 2022.05.13 88
Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2022.05.13 94
Wykaz osób doc 40,5 2022.05.13 78
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 36,0 2022.05.13 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 18,8 2022.05.26 79
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 2 (procedura uproszczona) doc 17,9 2022.05.31 74
Powiadomienie o zmianach w SWZ nr 3 (procedura uproszczona) doc 16,6 2022.06.13 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ nr 14 (procedura uproszczona) doc 20,2 2022.06.15 55
Wyjaśnienie treści SWZ 19 (procedura uproszczona) doc 21,8 2022.06.21 47
Wyjaśnienie treści SWZ nr 1 (procedura uproszczona) doc 38,5 2022.05.24 111
Wyjaśnienie treści SWZ nr 10 (procedura uproszczona) doc 21,6 2022.06.17 50
Wyjaśnienie treści SWZ nr 12 (procedura uproszczona) doc 25,0 2022.06.15 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 13 (procedura uproszczona) doc 20,0 2022.06.15 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 15 (procedura uproszczona) doc 20,0 2022.06.15 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 16 (procedura uproszczona) doc 19,7 2022.06.15 49
Wyjaśnienie treści SWZ nr 17 (procedura uproszczona) doc 21,3 2022.06.15 56
Wyjaśnienie treści SWZ nr 18 (procedura uproszczona) doc 19,6 2022.06.15 54
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) doc 20,2 2022.05.30 123
Wyjaśnienie treści SWZ nr 20 (procedura uproszczona) doc 19,9 2022.06.21 44
Wyjaśnienie treści SWZ nr 3 (procedura uproszczona) doc 20,6 2022.06.15 54
Wyjaśnienie treści SWZ nr 4 (procedura uproszczona) doc 21,7 2022.06.15 51
Wyjaśnienie treści SWZ nr 5 (procedura uproszczona) doc 22,1 2022.06.15 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 6 (procedura uproszczona) doc 21,6 2022.06.15 56
Wyjaśnienie treści SWZ nr 7 (procedura uproszczona) doc 20,8 2022.06.15 58
Wyjaśnienie treści SWZ nr 8 (procedura uproszczona) doc 20,6 2022.06.15 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 9 (procedura uproszczona) doc 21,5 2022.06.15 54
Wyjaśnienie treści SWZnr 11 (procedura uproszczona) doc 20,3 2022.06.15 52

Pobierz wszystkie dokumenty