Szczegóły ogłoszenia

ADZP-381-43/21

"Sukcesywna dostawa kaniuli specjalnych i sprzętu do małych i delikatnych żył"

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu PDF 289,9 2021.12.30 44

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia PDF 38,0 2022.01.14 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o przeznaczonej kwocie na sfinansowanie zamówienia PDF 12,8 2022.01.21 38
Informacje z otwarcia PDF 13,0 2022.01.21 35
SWZ PDF 1214,9 2021.12.30 41
SWZ modyfikacja PDF 7443,8 2022.01.14 40
Załącznik nr 1 do SWZ- formularz ofertowy docx 23,3 2021.12.30 43
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz cenowy xlsx 16,4 2021.12.30 49
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenie docx 28,7 2021.12.30 44
Załącznik nr 4 do SWZ-projektowane postanowienia umowy pdf 237,7 2021.12.30 40
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert PDF 26,9 2022.01.14 41

Pobierz wszystkie dokumenty