Szczegóły ogłoszenia

ZP/5330/D/21

"dostawa mebli biurowych wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część 1: dostawa wraz z montażem mebli gabinetowych do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 2: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Część 3: dostawa wraz z montażem mebli oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 155,3 2021.12.13 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 596,0 2021.12.13 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 1 docx 932,7 2021.12.13 77
Załącznik B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia - część 2 docx 2134,8 2021.12.13 70
Załącznik C do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia- część 3 doc 27838,5 2021.12.13 73
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 1 doc 50,5 2021.12.13 69
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 2 doc 51,5 2021.12.13 72
Załącznik nr 1 do SWZ- Formularz oferty- część 3 doc 50,5 2021.12.13 69
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 1 xls 360,0 2021.12.13 77
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 2 xls 366,0 2021.12.13 69
Załącznik nr 2 do SWZ- FORMULARZ CENOWY- część 3 xls 364,5 2021.12.13 75
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 1 xml 125,2 2021.12.13 72
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 2 xml 125,5 2021.12.13 71
Załącznik nr 3 do SWZ- JEDZ- część 3 xml 125,8 2021.12.13 66
Załącznik nr 3a do SWZ- instrukcja wypełniania JEDZ docx 49,4 2021.12.13 68
Załącznik nr 3b do SWZ - Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji cz. docx 64,4 2021.12.13 65
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz dostaw doc 124,5 2021.12.13 69
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapita docx 71,1 2021.12.13 66
Załącznik nr 6 do SWZ- Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zas doc 140,0 2021.12.13 69
Załącznik nr 7 do SWZ- Projektowane postanowienia do umowy docx 83,2 2021.12.13 68

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania - pytanie nr 1 pdf 628,2 2021.12.29 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 121,5 2022.01.13 50
Informacja z otwarcia ofert- Zlożone oferty doc 55,5 2022.01.13 51

Pobierz wszystkie dokumenty