Szczegóły ogłoszenia

ZP/14/2021

"Przystosowanie części pomieszczeń istniejącego laboratorium Szpitala na III piętrze Budynku Ks. Siemaszki dla potrzeb Pracowni Wirusologii w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - roboty budowlano - instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym II"

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 117,3 2021.04.07 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - ZP-14-2021 - Wirusologia II doc 326,0 2021.04.07 10

Pobierz wszystkie dokumenty