Szczegóły ogłoszenia

KC-zp. 272-97/21

"Dostawa 4 szt. laptopów, 2 szt. czytników e-ink oraz 1 szt. stacji dokującej - KC-zp. 272-97/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 114,9 2021.04.06 11

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 81,9 2021.04.06 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2021.04.06 6
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,5 2021.04.06 6
Wzór formularza oferty docx 30,9 2021.04.06 7
Wzór umowy - dostawy docx 33,7 2021.04.06 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request xml 135,8 2021.04.06 7

Pobierz wszystkie dokumenty