Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-12/21

"Usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kształcących kompetencje w zakresie przedsiębiorczości - zakładania startupów metodą Lean Startup, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-12/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 68,0 2021.04.06 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 106,8 2021.04.06 3

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz zrealizowanych usług doc 269,5 2021.04.06 4
Wzór formularza oferty docx 61,4 2021.04.06 4
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 66,1 2021.04.06 4
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 71,5 2021.04.06 4
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego. doc 84,0 2021.04.06 4
Wzór umowy - usługi docx 76,7 2021.04.06 4
Wzór wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia doc 274,0 2021.04.06 4
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 59,6 2021.04.06 4

Pobierz wszystkie dokumenty