Szczegóły ogłoszenia

ZP.380/4/2021

" Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku."

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                     

Brak dokumentów do pobrania