Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-06/21

"Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej."

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) pdf 215,8 2021.04.02 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) docx 52,9 2021.04.02 18

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.04.02 9
Jednolity europejski dokument zamówienia xml 100,3 2021.04.02 9
Wzór oferty na dostawy doc 28,2 2021.04.02 13
Wzór protokołu odbioru docx 16,7 2021.04.02 9
Wzór umowy na dostawy docx 31,7 2021.04.02 10
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 24,9 2021.04.02 35

Pobierz wszystkie dokumenty