Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-55/21

"Dostawa 2 szt laptopów dla Centrum e-Learningu AGH"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 55 pdf 114,0 2021.04.02 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 298,8 2021.04.02 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 261,3 2021.04.02 9
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,9 2021.04.02 8
Wzór formularza oferty doc 264,4 2021.04.02 9
Wzór umowy - dostawy doc 266,6 2021.04.02 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (53) xml 135,7 2021.04.02 13

Pobierz wszystkie dokumenty