Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-65/21

"Usługa przeprowadzki wielokomorowej aparatury ultrawysokiej próżni Zespołu Nanostruktur Powierzchniowych, Katedry Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - Kc-zp.272-65/21."

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 90,0 2021.03.31 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,6 2021.03.31 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wzór formularza oferty doc 25,3 2021.03.31 14
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia. doc 41,0 2021.03.31 8
Wzór umowy - usługi doc 28,8 2021.03.31 10

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona) doc 21,8 2021.04.08 3

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) doc 22,2 2021.04.08 2

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia pdf 39,1 2021.04.08 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - wyjaśnienia SWZ (procedura uproszczona) doc 21,3 2021.04.08 4

Pobierz wszystkie dokumenty