Szczegóły ogłoszenia

ZP/6355/D/20

"Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych."

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 91,3 2021.03.30 14

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 92,7 2021.03.30 15

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 229,5 2021.03.30 10
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xlsx 13,3 2021.03.30 23
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy doc 121,5 2021.03.30 9
Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy docx 100,7 2021.03.30 12
Załącznik nr A - Opis przedmiotu zamówienia doc 241,0 2021.03.30 15

Pobierz wszystkie dokumenty