Szczegóły ogłoszenia

CRZP/25/2021/AZP

"Przeprowadzenie szkolenia – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw z elementami e-logistyki, zarządzaniem magazynowym, optymalizacją zapasów, zarządzaniem transportem - powtórne"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
00024889.01 pdf 49,7 2021.03.30 12

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ doc 403,6 2021.03.30 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_wzór oferty doc 865,8 2021.03.30 12
2_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 622,7 2021.03.30 9
3_wzór umowy docx 75,9 2021.03.30 9

Pobierz wszystkie dokumenty