Szczegóły ogłoszenia

FER.271.6.2021

"Modernizacja i adaptacja zabudowań poklasztornych w Ołpinach na cele społeczne"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogoszenie o zamówieniu pdf 115,8 2021.03.30 13

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 130,5 2021.03.30 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2021.03.30 10
zał. 10 pismo konserwatorskie 2 pdf 510,4 2021.03.30 13
zał. 11 pismo konserwatorskie 3 pdf 853,6 2021.03.30 10
zał. 12 pismo konserwatorskie 4 pdf 1017,8 2021.03.30 10
zał. 13 zestawienie powierzchni pomieszczeń pdf 189,6 2021.03.30 10
zał. 2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2021.03.30 9
zał. 3 robót budowlanych docx 19,8 2021.03.30 9
zał. 4 formularz ofertowy doc 119,5 2021.03.30 9
zał. 4.1 formularz ofertowy docx 85,4 2021.03.30 9
zał. 4.2 formularz ofertowy xls 123,5 2021.03.30 9
zał. 5 projekt umowy pdf 1276,6 2021.03.30 9
zał. 6 Program funkcjonalno użytkowy pdf 276,7 2021.03.30 9
zał. 7 Specyfikacja techniczna zamówienia pdf 568,8 2021.03.30 9
zał. 8 mapa - SIPwydruk pdf 254,8 2021.03.30 9
zał. 9 pismo konserwatorskie 1 pdf 299,1 2021.03.30 10

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 22,7 2021.04.08 4

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał. 14 Dokumentacja fotograficzna zip 240535,7 2021.03.30 12

Pobierz wszystkie dokumenty