Szczegóły ogłoszenia

FER.271.5.2021

"Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwi wejściowych w ramach zadania: Wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 107,9 2021.03.29 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - przedszkole stolarka doc 59,3 2021.03.29 9

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2021.03.29 14
2 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,1 2021.03.29 13
3 wykaz zamówień docx 19,7 2021.03.29 15
4 Parmetry techniczne pdf 264,7 2021.03.29 14
4.1 zestawienie stolarki zewnętrznej pdf 464,5 2021.03.29 21
4.2 zestawienie stolarki zewnętrznej pdf 546,9 2021.03.29 20
4.3 zestawienie stolarki zewnętrznej pdf 480,5 2021.03.29 13
4.4 zestawienie stolarki zewnętrznej pdf 509,5 2021.03.29 20
4.5 zestawienie stolarki elewacje pdf 1570,3 2021.03.29 14
5 formularz ofertowy doc 50,0 2021.03.29 14
6 wzór umowy docx 45,0 2021.03.29 21
7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robór budowlanych pdf 480,7 2021.03.29 15

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SWZ 1 doc 18,7 2021.03.30 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
załącznik nr 4 parametry techniczne zamówienia (zm. 30.03.2021) pdf 269,0 2021.03.30 10

Pobierz wszystkie dokumenty