Szczegóły ogłoszenia

35/2021

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamicznej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) docx 102,8 2021.03.26 54

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 123,3 2021.03.26 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.03.26 19
formularz cenowy xls 71,5 2021.03.26 74
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 78,8 2021.03.26 16
projekt umowy doc 1137,0 2021.03.26 27
projekt umowy przechowania doc 1091,5 2021.03.26 20
projekt umowy użyczenia doc 38,0 2021.03.26 21
umowa użyczenia - załącznik 1 doc 28,5 2021.03.26 20
umowa użyczenia - załacznik 2 doc 28,5 2021.03.26 22
Wykaz dostaw doc 33,5 2021.03.26 17
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 49,5 2021.03.26 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 22,4 2021.03.26 16

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura pełna) doc 101,4 2021.04.12 4

Pobierz wszystkie dokumenty