Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-19/21

"Dostawa 2 szt. stacjonarnych zestawów komputerowych dla WWNiG"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 34,3 2021.03.26 31

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,0 2021.03.26 35

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,2 2021.03.26 23
Espd-request - KC-zp.272-19 xml 138,1 2021.03.26 22
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 67,9 2021.03.26 20
Wzór formularza oferty doc 32,9 2021.03.26 21
Wzór umowy - dostawy doc 30,5 2021.03.26 23

Pobierz wszystkie dokumenty