Szczegóły ogłoszenia

24/2021

"Wykonanie okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura pełna) doc 88,3 2021.03.26 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 70,0 2021.03.26 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2021.03.26 26
Formularz oferty xlsx 63,4 2021.03.26 43
Formularze cenowe xlsx 147,7 2021.03.26 70
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 79,0 2021.03.26 27
Projekt umowy docx 43,3 2021.03.26 34
Wykaz osób docx 18,4 2021.03.26 31
Załącznik nr 3 do projektu umowy_Wzór oświadczenia pdf 228,2 2021.03.26 26
Załącznik nr nr 2 do projektu umowy_Zasady Środowiskowe doc 35,0 2021.03.26 23

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ 1 doc 20,8 2021.04.02 28

Pobierz wszystkie dokumenty