Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-48/21

"certyfikowane szkolenia zawodowe- projektowanie urzadzeń zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej - badania EMC w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00 - KC-zp.272-48/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 94,6 2021.03.24 33

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 307,8 2021.03.24 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 280,5 2021.03.24 28
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 279,0 2021.03.24 26
Oświadczenie_o_spełnianiu_warunków_udziału doc 273,0 2021.03.24 25
Wykaz zrealizowanych usług doc 270,0 2021.03.24 27
Wzór formularza oferty - usługi docx 262,6 2021.03.24 24
Wzór umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych docx 180,3 2021.03.24 23
Wzór umowy - usługi docx 269,4 2021.03.24 24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2021.03.24 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 256,2 2021.04.01 8
Informacja z otwarcia ofert doc 256,9 2021.04.01 8

Pobierz wszystkie dokumenty