Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-23/21

"wytworzenie pojemników na materiały zmiennofazowe i prototypu urządzenia do odzysku ciepła odpadowego wykorzystującego materiały PCM, nanoproszki, pianki metaliczne (ceramiczne), oprzyrządowania i przeprowadzenie badań wytrzymałościowych - KC-zp.272-23/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 97,4 2021.03.23 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 68,7 2021.03.23 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,9 2021.03.23 28
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 24,4 2021.03.23 27
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 41,0 2021.03.23 28
Wykaz osób doc 45,5 2021.03.23 28
Wykaz zrealizowanych usług doc 34,5 2021.03.23 28
Wykaz_narzędzi_i_urządzeń doc 41,0 2021.03.23 28
Wzór formularza oferty - usługi docx 25,4 2021.03.23 28
Wzór umowy - usługi docx 36,7 2021.03.23 31
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 23,6 2021.03.23 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2021.04.01 10
Informacja z otwarcia ofert doc 20,5 2021.04.01 14
zał. nr 10 - Rysunek 2 pdf 75,4 2021.03.23 28
Zał. nr 11 - Rysunek 3 pdf 151,8 2021.03.23 28
Zał. nr 9 - Rysunek 1 pdf 90,3 2021.03.23 28

Pobierz wszystkie dokumenty