Szczegóły ogłoszenia

DO.260.9.2021

"Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy fabrycznie nowych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych"

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

                     

Brak dokumentów do pobrania