Szczegóły ogłoszenia

ZP/TP-03/2021

"Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania). Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19. "

Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

                     

Brak dokumentów do pobrania