Szczegóły ogłoszenia

40/ZP/2021

"Dostawa sprzętu komputerowego (80MB)"

Datacomp_użytkownik testowy

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 57,1 2021.03.22 12

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Opis przedmiotu zamówienia docx 46,4 2021.03.22 1
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2021.03.22 1

Pobierz wszystkie dokumenty