Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-68/21

"remont tarasu od strony ulicy Reymonta wraz z odtworzeniem izolacji w budynku S-2 AGH w Krakowie - KC-zp.272-68/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 106,6 2021.03.15 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,2 2021.03.15 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 35,0 2021.03.15 38
Oświadczenie podmiotu trzeciego doc 46,5 2021.03.15 35
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu doc 40,5 2021.03.15 37
Wzór formularza oferty docx 28,7 2021.03.15 35
Wzór oświadczenia Podwykonawcy doc 45,5 2021.03.15 34
Wzór umowy docx 80,4 2021.03.15 35
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 26,8 2021.03.15 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 20,4 2021.03.30 26
Informacja z otwarcia ofert doc 21,8 2021.03.30 39

Pobierz wszystkie dokumenty